La Bio-civilització

arbre fantàstic del centre de Còrcega 2012[català] El diumenge 11 de novembre seré a Sant Cugat tot participant a les jornades de Bio-civilització.

El tema que es tracta és la tragèdia ecològica. Però lentament una nova visió de la Terra va sorgint, creant consciència i proposant un programa.

Cada vegada hi ha més mobilització i consciència planetària al voltant dels temes:

1. Desforestació.  

2. Depredació. Un exemple il · lustratiu el cita el teòleg brasiler Leonardo Boff: “La humanitat està avui consumint un 30% més del que la Terra mateixa pot reposar. El 1961 precisàvem de la meitat de la Terra per donar resposta a les demandes humanes. El 1981 es donava un empat, és a dir ja necessitàvem a la Terra sencera. El 2008, superem el 30%. La Terra està donant senyals inequívocs que ja no aguanta més “.

“Si es manté el creixement del producte interior brut (PIB) mundial entre 2-3% per any, com està previst, el 2050 necessitaríem dos planetes Terra per donar resposta al consum, el que és impossible perquè tenim només una“. Una altra dada: el consum està absurdament concentrat. El 20% més ric consumeix el 82.49% de totes la riquesa de la Tierra i el 20% més pobre, s’ha d’acontentar amb un minúscul 1.6%.

3. Creixement poblacional. Pot el planeta acomodar 6.500 milions de persones? Fins ara sí. Però no pot sostenir una població de 6.500 milions de persones, totes elles vivint l’actual estil de vida dels països “rics”.

Leonardo Boff proposa un programa comú per salvar la Terra, impulsant una “bio-civilització” amb quatre eixos essencials:

  •  L’ús sostenible, responsable i solidari dels limitats recursos i serveis de la natura.
  • El control democràtic de les relacions socials, especialment sobre els mercats i els capitals especulatius.
  • Un ethos mundial nascut de l’intercanvi multicultural, emfatitzant en la compassió, la cooperació i la responsabilitat universal.
  • L’espiritualitat, com dimensió antropològica i no com un monopoli de les religions. Una consciència que se sent part d’un Tot més gran, que percep una Energia poderosa i que representa el sentit suprem de tot.

Per a més información: http://www.imagocatalunya.org/diaspora/9-diaspora-2012/

Per a veure el programa d’activitats: http://www.imagocatalunya.org/diaspora/sant-cugat/

[castellano] El domingo 11 estaré en Sant Cugat participando en las jornadas de Bio-civilización.

El tema que se trata es la tragedia ecológica. Pero lentamente una nueva visión de la Tierra va surgiendo, creando conciencia y proponiendo un programa.

Cada vez hay más movilización y conciencia planetaria en torno a los temas:

1. Deforestación.

2. Depredación. Un ejemplo ilustrativo lo cita el teólogo brasileño Leonardo Boff: “La humanidad está hoy consumiendo un 30% más de lo que la Tierra misma puede reponer. En 1961 precisábamos de la mitad de la Tierra para dar respuesta a las demandas humanas. En 1981 se daba un empate, es decir ya necesitábamos a la Tierra entera. En 2008, superamos el 30%. La Tierra está dando señales inequívocas de que ya no aguanta más “.

“Si se mantiene el crecimiento del producto interior bruto (PIB) mundial entre 2-3% por año, como está previsto, en 2050 necesitaríamos dos planetas Tierra para dar respuesta al consumo, lo que es imposible porque tenemos sólo una”. Otro dato: el consumo está absurdamente concentrado. El 20% más rico consume el 82.49% de todas la riqueza de la Tierra y el 20% más pobre, se tiene que contentar con un minúsculo 1.6%.

3. Crecimiento poblacional. ¿Puede el planeta acomodar 6.500 millones de personas? Hasta ahora sí. Pero no puede sostener una población de 6.500 millones de personas, todas ellas viviendo el actual estilo de vida de los países “ricos”.

Leonardo Boff propone un programa común para salvar la Tierra, impulsando una “bio-civilización” con cuatro ejes esenciales:

  •  El uso sostenible, responsable y solidario de los limitados recursos y servicios de la naturaleza.
  • El control democrático de las relaciones sociales, especialmente sobre los mercados y los capitales especulativos.
  • Un ethos mundial nacido del intercambio multicultural, enfatizando en la compasión, la cooperación y la responsabilidad universal.
  • La espiritualidad, como dimensión antropológica y no como un monopolio de las religiones. Una conciencia que se siente parte de un Todo mayor, que percibe una Energía poderosa y que representa el sentido supremo de todo.

Para más información: http://www.imagocatalunya.org/diaspora/9-diaspora-2012/

Para ver el programa de actividades: http://www.imagocatalunya.org/diaspora/sant-cugat/

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s