10 ingredients màgics per un pastís perfecte

Imagen de madalenas en caja con blonda blanca

Madalenes

10 ingredients màgics per un pastís perfecte

Ja han començat les escoles! I les famílies tornen a tenir una rutina establerta dictada pels horaris de les escoles i de les feines (qui tingui feina).

Jo, com a pastissera, em trobo sovint amb persones que em pregunten i em demanen receptes per fer un pastís sensacional, o busquen la recepta del millor brownie, sacher, croissant, bombó…. No tot és el que sembla, i no tot depèn de la recepta. De vegades caiem en la trampa que si tenim la recepta del millor sacher, per exemple, el farem igual que l’original o millor encara. Per això, en els últims anys han proliferat els llibres de receptes dels grans chefs. Perquè pensem que ho farem igual que ells. De fet estem intentant engrandir el nostre ego a costa de rebre informació de l’exterior, de vegades espiant, mentint, traicionant i matant per aconseguir-ho. Hi ha moltes històries d’espionatge i traicions en el món de la cuina, la pastisseria, les receptes i els grans chefs.

Ara no parlarem d’aquestes històries …. sinó dels ingredients bàsics i màgics que ens ajudaran a aconseguir un pastís perfecte.

1. Saber si els que rebran el pastís tenen alèrgies o intoleràncies a algun dels ingredients que farem servir.

2. Triar la recepta del pastís i preparar els ingredients abans de fer-lo. De vegades no tenir els 5 grams de canyella que diu la recepta pot marcar la diferència.

3. Tenir temps suficient per fer el pastís. En aquest temps hi hem d’incloure el temps de preparació, l’elaboració, el forn, el temps per refredar el pastís, i finalment el temps de la decoració. Habitualment les especificacions de temps que diuen les receptes no són adequqdes, perquè diuen que es tarda menys del que realment es tarda.

4. Preparar ingredients de bona qualitat i que no estiguin passats, fets malbé, o rancis. Tenir cura dels fruits secs i els olis que fem servir. Guardar tots els ingredients en pots hermètics i a temperatura i llum adequada.

5. Ser meticulós i acurat en l’elaboració. Seguir les instruccions de la recepta. Habitualment canviar temps de forn, canviar passos, o afegir ingredients a destemps poden canviar el resultat. Hem de recordar que la pastisseria és un exercici de precisió química, on tot és important.

6. Establir la temperatura adequada per a cada fase del procés d’elaboració i per a cada ingredient.

7. Combinar els ingredients en l’ordre que estableix la recepta. Un canvi en el procés pot canviar la textura i el gust de l’elaboració.

8. Tenir paciència per arribar fins al final del procés amb motivació positiva! Hi ha persones que es prenen el cuinar com una teràpia o una sessió de relaxació.

9. Sentir amor pel que fas, els ingredients i les persones que rebran el pastís. L’energia i pensaments que sentim durant el procés d’elaboració influeix en el resultat final.

10. Tenir temps per fer-ho tot sense pressa! Si! ho he repetit…. es que tenir el temps suficient per fer el que estàs fent és molt important, perquè sempre surten imprevistos, o en poden sorgir….

I ja està! Taxan! Pastís fantàstic elaborat! Qui ho diria que tot això també fos important per fer un pastís….

Imagen de vol-au-vents rellenos de espinacas a la catalana

Vol-au-vents rellenos

[Castellano]

10 ingredientes mágicos para un pastel perfecto

¡Ya han comenzado las escuelas! Y las familias vuelven a tener una rutina establecida dictada por los horarios de las escuelas y de los trabajos (quien tenga trabajo ) .

Yo , como pastelera, me encuentro a menudo con personas que me preguntan y me piden recetas para hacer un pastel sensacional , o buscan la receta del mejor brownie, sacher, croisant, bombón …. No todo es lo que parece, y no todo depende de la receta. A veces caemos en la trampa de que si tenemos la receta del “supuesto” mejor sacher, por ejemplo, lo haremos igual que el original o mejor aún. Por ello, en los últimos años han proliferado los libros de recetas de los grandes chefs. Porque pensamos que lo haremos igual que ellos. De hecho estamos intentando agrandar nuestro ego a costa de recibir información del exterior, a veces espiando, mintiendo, traiciones y matando para conseguirlo. Hay muchas historias de espionaje y traiciones en el mundo de la cocina, la pastelería, las recetas y los grandes chefs.

Ahora no hablaremos de estas historias …. sino de los ingredientes básicos y mágicos que nos ayudarán a conseguir un pastel perfecto.

1 . Saber si los que recibirán el pastel tienen alergias o intolerancias a alguno de los ingredientes que utilizaremos .

2 . Elegir la receta del pastel y preparar los ingredientes antes de hacerlo. A veces no tener los 5 gramos de canela que dice la receta puede marcar la diferencia.

3 . Tener tiempo suficiente para hacer el pastel. Esto parece obvio. Pero como solemos hacer las cosas con prisas…. En este tiempo debemos incluir el tiempo de preparación, la elaboración, la cocción, el tiempo para enfriar el pastel, y finalmente el tiempo de la decoración. Habitualmente las especificaciones de tiempo que dicen las recetas no son adecuadas, porque informan que se tarda menos de lo que realmente se tarda.

4 . Preparar ingredientes de buena calidad y que no estén pasados​​, estropeados, o rancios. Tener cuidado de los frutos secos y los aceites que utilizamos. Guardar todos los ingredientes en botes herméticos ya temperatura y luz adecuada .

5 . Ser meticuloso y cuidadoso en la elaboración. Seguir las instrucciones de la receta. Habitualmente cambiar tiempo de horno, cambiar pasos, o añadir ingredientes a destiempo pueden cambiar el resultado. Debemos recordar que la pastelería es un ejercicio de precisión química, donde todo es importante .

6 . Establecer la temperatura adecuada para cada fase del proceso de elaboración y para cada ingrediente.

7 . Combinar los ingredientes en el orden que establece la receta . Un cambio en el proceso puede cambiar la textura y el sabor de la elaboración .

8 . ¡Tener paciencia para llegar hasta el final del proceso con motivación positiva! Hay personas que se toman el cocinar como una terapia o una sesión de relajación.

9 . Sentir amor por lo que haces, los ingredientes y las personas que recibirán el pastel. La energía y pensamientos que sentimos durante el proceso de elaboración influye en el resultado final.

10 . ¡Tener tiempo para hacerlo todo sin prisa! ¡Si! lo he repetido …. tener el tiempo suficiente para hacer lo que estás haciendo es muy importante, porque pueden surgir imprevistos ….

¡Y ya está! ¡Taxan! ¡Pastel fantástico elaborado! Quién diría que todo esto también fuera importante para hacer un pastel ….

Imagen de pastelitos de chocolate y naranja de Michel Montignac

Pastelitos de chocolate y naranja

[English]

10 magic ingredients for a perfect cake

Schools have already begun! And families are back into a routine dictated by schedules established by schools and jobs (those who have jobs) .

As a baker, I find that people often ask me how to make a sensational cake or the best recipe for the best brownie, Sacher, croissant, chocolate …. Not everything is what it seems , and not all depends on the recipe. Sometimes we fall into the trap that if you have the best recipe for Sacher, for example, you will make it equally well or even better than the original. Therefore, in recent years we have seen a proliferation of great chefs cookbooks. We think you will be like them. In fact we are trying to expand our ego at the expense of information received from the outside, sometimes spying, lying, treachery and killing for it . There are many stories of espionage and betrayal in the world of cooking, baking, recipes and great chefs.

Now I will not talk about those stories …. but the magical ingredients that will help us achieve a perfect cake.

1. Do you know whether the ones you are cooking for have allergies or intolerances to the ingredients we use?

2. Did you choose the recipe ingredients and prepare them before actually starting? Sometimes not having 5 grams of cinnamon for the recipe can make a difference.

3. Do you have enough time to make the cake? Remember to include preparation time, baking, time to cool the cake, and finally the time for decoration. Usually specifications on recipes are inadequate, because they say it takes less than what it really takes.

4. Are the ingredients of good quality and are not spoiled or rancid? Make sure nuts and oils are fine. Save all ingredients in jars sealed and with suitable temperature and suitable light.

5 . Be meticulous and careful in the process. Follow the instructions in the recipe. Usually if we change baking time, a step or adding an ingredient may result in a change of the outcome. We must remember that pastry is an exercise of chemical precision, where everything in the process is important.

6. Have you set the right temperature for each phase of the process and every ingredient?

7. Did you combine ingredients in the order established by the recipe? A change in the process can change the texture and flavor of the cake.

8. Have you got enough patience to reach the end of the process with positive motivation?

9. Do you feel love and gratitude for the ingredients and the people who will receive the cake. The energy and thoughts we feel during the process influences the outcome.

10. Do you have time to do everything slowly? Yes ! I have repeated this point…. make sure you have enough time to do what you’re planning to do.

That’s it ! Taxan ! Fantastic Cake​​! Who would guess that all this was also important to make a cake ….

Imagen de pastel de chocolate

Pastel de chocolate con crumble de chocolate y canela

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s