Disclaimer

[català] La informació que apareix en aquest blog és de domini públic. La redacto gràcies a informació de diferents webs a Internet, llibres disponibles a llibreries i biblioteques, i a conferències que vaig.

Algunes informacions poden semblar conjectures inversemblants, les he basat en la meva experiència o en l’experiència i investigació personal de cientìfics, metges i persones que mereixen la meva confiànça. La informació que apareix en aquest blog no preten prevenir ni curar cap enfermetat. Si desitgeu emprendre qualsevol acció que es proposa, si us plau, llegiu els llibres que apareixen a la bibliografia abans. Si quan llegiu la informació esteu en tractament mèdic o farmacològic, i voldrieu emprendre qualsevol dels protocols o accions que es proposen al blog, haureu de consultar primer amb un metge titulat oficialment.

A la majoria de les recomanacions ofereixo remeis naturals que es poden comprar legalment en herboriesteries o botigues sense recepta mèdica. Si us plau, no useu cap producte o substància a la qual tingueu alèrgia o que sapigueu que pot sentar-vos malament. Si mai heu probat algunes de les substàncies descrites, si us plau, la primera vegada feu-ho en una dosi molt més petita per tal d’assegurar la inoquitat al vostre cos.

Qualsevol accident, conseqüència o acció producte de la mala pràctica amb la base de la informació que conté aquest blog serà responsabilitat del lector o lectora sempre i en qualsevol cas.

[castellano] La información que aparece en este blog es de dominio público. La redacto gracias a información de diferentes webs en Internet, libros disponibles en librerías y bibliotecas y de conferencias a las que asisto.

Algunas informaciones pueden parecer conjeturas inverosímiles. Las he basado en mi experiencia o en la experiencia e investigación personal de científicos, médicos y personas que merecen mi confianza. La información que aparece en este blog no pretende prevenir ni curar ninguna enfermedad. Si desea emprender cualquier acción que se propone, por favor, antes lea los libros que aparecen en la bibliografía. Si cuando lea la información está en tratamiento médico o farmacológico, y quisiera emprender cualquiera de los protocolos o acciones que se proponen en el blog, deberá consultar primero con un médico titulado oficialmente.

En la mayoría de las recomendaciones ofrezco remedios naturales que se pueden comprar legalmente en herboristerías o tiendas sin receta médica. Por favor, no use ninguna producto o sustancia a la que tenga alergia o que sepa que puede sentarle mal. Si nunca ha probado algunas de las sustancias descritas, por favor, la primera vez hágalo en una dosis mucho más pequeña para asegurar la inocuidad en su cuerpo.

Cualquier accidente, consecuencia o acción producto de la mala práctica sobre la base de la información que contiene este blog será responsabilidad del lector o lectora siempre y en cualquier caso.

[English] The information contained in this blog is public domain. I’ve written thanks to information from different sites on the Internet, books available in bookstores and libraries and conferences.

Some information may seem improbable conjecture. I base the information on my experience or experience from research scientists, doctors and people who deserve my trust. The information in this blog is not intended to prevent or cure any disease. If you want to take any action that is proposed, please, read the books listed in the bibliography. If you read the information on medical or pharmacological treatment, and would like to take any of the protocols or actions proposed in the blog, you should consult an officially qualified doctor first.

In most recommendations I offer natural remedies that can be purchased legally in health food stores or shops without prescription. Please do not use any product or substance that you know it can cause you an allergy or that you know it can do you wrong. If you have never tried some of the products or substances described in the blog, the first time, please try  a much smaller dosage to ensure safety to your body.

Any accident, result or action product of a malpractice based on the information contained in this blog is the responsibility of the reader always and in every circumstance.

Anuncios
Deja un comentario

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s