Archivo de etiquetas| prosperity

Cornucopia

Restaurante vegano Cornucopia Dublín

Restaurante vegano Cornucopia Dublín

[català]

Restaurant Cornucòpia, restaurant vegà a Dublín

Mentre erem a Dublín, la meva amiga Nowleen em va proposar anar al restaurant vegetarià Més famos d’Irlanda: el Cornucòpia.

És un restaurant vegetarià que obre de les 8.30 del matí fins al vespre. És fantàstic com ofereixen esmorzars, dinars, berenars i sopars. Tot vegà o vegetarià i sempre és ple.

La cornucòpia (del llatí cornu, ‘banya’ i còpia, ‘abundància’) és un símbol de prosperitat i afluència que data del segle V a. C.

A la mitologia grega, la cabra Amaltea va criar amb la seva llet a Zeus. De nen, mentre jugava amb un dels seus raigs, Zeus va trencar -sense voler- una dels banyes de la cabra. Per compensar Amaltea, a la banya trencada li va conferir poder perquè, a qui la posseís, se li concedís tot el que desitgés. D’aquí va sorgir la llegenda de la cornucòpia. Les representacions originals eren de la banya de la cabra ple de fruites i flors. A diverses deïtats, especialment a Fortuna, se’ls representava amb la banya de l’abundància. (Font: Wikipedia.)

A Cornucopia han editat un llibre con una mica d’història del restaurant perque ja fa 20 anys que són oberts. Hi ha unes receptes boníssimes!

Cornucopia vegan cakes

Cornucopia vegan cakes

[castellano]

Restaurante Cornucopia, restaurante vegano en Dublín

Mientras estábamos en Dublín, mi amiga Nowleen me propuso ir al restaurante vegetariano más famoso de Irlanda: el Cornucopia.

Es un restaurante vegetariano que abre de las 8.30 de la mañana hasta la tarde. Es fantástico como ofrecen desayunos, comidas, meriendas y cenas, todo vegano o vegetariano y siempre está lleno.

La cornucopia (del latín cornu, ‘cuerno’ y copĭa, ‘abundancia’), en español cuerno de la abundancia (en latín cornu copĭae), es un símbolo de prosperidad y afluencia que data del siglo V a. C.

En la mitología griega, la cabra Amaltea crió con su leche a Zeus. De niño, mientras jugaba con uno de sus rayos, Zeus rompió -sin querer- uno de los cuernos de la cabra. Para compensar a Amaltea, al cuerno roto le confirió poder para que se le concediese todo lo que deseara. De ahí surgió la leyenda de la cornucopia. Las representaciones originales eran del cuerno de la cabra lleno de frutas y flores. A varias deidades, especialmente a Fortuna, se las representaba con el cuerno de la abundancia. (Fuente: Wikipedia.)

Además, han editado un libro con un poco de historia del restaurante porque ya llevan 20 años abiertos. Hay unas recetas buenísimas!

Cornucopia dinning room

Cornucopia dinning room

[English]

Cornucopia Restaurant, vegan restaurant in Dublin

While in Dublin, my friend Nowleen suggested that I go to most famous vegetarian restaurant in Ireland: the Cornucopia.

This vegetarian restaurant is open from 8:30 am until the evening. It’s fantastic that they offer breakfast, lunch, afternoon tea and dinner: all vegan or vegetarian and is always crowded.

The cornucopia (Latin cornu ‘horn’ and copy ‘abundance’) is a symbol of prosperity and affluence dating from the V BC.

In Greek mythology, Amalthea the goat raised Zeus with her milk. As a child, while playing with thunder Zeus broke one of the horns of the goat. To compensate Amalthea’s broken horn, he gave power to her horn so that who owned it, he would grant him everything he wanted. Hence there arose the legend of the cornucopia. The original representations are goat horns full of fruits and flowers. In several deities, especially Fortuna, they are depicted with the horn of plenty. (Source: Wikipedia.)

At Cornucopia, they have published a book with a some history of the restaurant since they have been open 20 years now. There are some fantastic recipes!

 

Anuncios